[Marathi] GCD – आयतातील मसावि

तुम्ही संख्येचे विभाजन करुन किंवा भागाकार करुन मसावि शोधला असेल. परंतु या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त आयताच्या आत चौरस काढून मसावि शोधणार आहोत. ही पद्धत सोपी तर आहेच पण मनोरंजक देखील आहे.

Related Learning Bytes