Geometric progression- राजाचे तांदूळ

हा व्हिडिओ एक गोष्टनी सुरू होतो जी आपल्याला एक मनोरंजक गणिती आकृतिबंधाकडे नेते. पुढे आपण या आकृतिबंधाकडे अधिक बारकाईने पाहतो आणि दैनंदिन जीवनात त्याचे महत्त्व जाणून घेतो.

Related Learning Bytes