Pascal’s triangle – मजेशीर त्रिकोण

या व्हिडिओमध्ये, आपण संख्येने बनलेला एक मनोरंजक त्रिकोण पाहणार आहोत. हा त्रिकोण कसा बनवायचा हाच बरोबर त्यात सापडणारे खुपसे आकृतिबंध आणि या त्रिकोणाच्या थोडासा इतिहासाचा पण जाणून घेणार आहोत.

Related Learning Bytes